2004/2005. õppeaasta loengute ja praktikumide kava
Sügissemester
1. Evolutsiooniline bioloogia (Richard Villems)
BGMR. 02.023 – 2 AP, E,
18.oktoober - 17.detsember; E/T/R – kell 8.15-10.00; Riia 23 - 217
Eksamid: 17.12.2004 kell 8.15 Riia 23-217; 06.01.2005 kell 14.00 Riia 23-217 
 
Kevadsemester
1. Molekulaarne evolutsioon (Toomas Kivisild)
BGMR. 02.018 – 2 AP, E,
24.-31.õppenädal (7.02.05-01.04.05)
 2. Immunoloogia ja immuunogeneetika (Ene Metspalu ja Jüri Parik)
BGMR.02.017 – 2 AP, E,
24.-30.õppenädal (7.02.05-26.03.05)
3. Meetodid molekulaarses immunoloogias (Jüri Parik)
BGMR.02.019 – 1AP, A,
33. õppenädal (11.-15.04.05)
4. Evolutsioonimehhanismid (Richard Villems)
BGMR. 02.024 – 1AP, E,
10.veebruar - 18.märts; N kell 10.15–12.00, R kell 8.15–10.00 Van.46–225
 
Evolutsioonilise bioloogia õppetooli juurde spetsialiseeruvatele
üliõpilastele mõeldud ained bakalaureuseõppes
1. Erialapraktikum evolutsioonilises bioloogias
BGMR. 00.054 – 5 AP
1. Keskastme lõputöö evolutsioonilises bioloogias
BGMR. 00.015 – 7 AP
1. Eriseminar evolutsioonilises bioloogias
BGMR. 00.058 – 5 AP
1. Bakalaureusetöö evolutsioonilises bioloogias
BGMR. 00.014 – 20 AP

 

Lisamaterjalid
Richard.Villems - Loengukursus evolutsioonilisest bioloogiast,  1997/1998 akadeemiline aasta
Ene Metspalu loengu slaidid ja Immunology, Vth Ed , (ligipääsetav ainult TÜMRI-st)
Toomas Kivisild - Molekulaarse evolutsiooni loengumaterjalid

 

Teisi kohalikke linke
Bioloogia- ja geograafiateaduskonna õppeinfo
Teiste õppetoolide materjale TÜMRI kodulehelt